Η εταιρεία μας ξεκίνησε από τον χώρο της ναυτιλίας. Έχει εκτελέσει εργασίες επισκευών πλήθους πλοίων είτε σε ναυπηγεία η και επάνω στο πλοίο όταν δεν απαιτείται δεξαμενισμός.

Εκτός από τις επισκευές έχει ναυπηγήσει και διάφορα σκάφη αναψυχής.

Gallery