ΥΔΡΟΨΥΚΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα υδρόψυκτα αυτά εξαρτήματα χρησιμοποιούνται σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.

Η εταιρεία μας και το εξειδικευμένο προσωπικό της με την τεχνογνωσία που έχει μπορεί και κατασκευάζει στεγανά εξαρτήματα διπλού τοιχώματος βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή. Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής εκ δείγματος.