ΔΙΟΔΙΑ

Η επιτυχημένη συνεργασία με την γέφυρα Ρίου Αντίρριου, συνεχίστηκε και με το πέρας  της κατασκευής της γέφυρας όπου η εταιρεία μας ανέλαβε την κατασκευή του στεγάστρου των διοδίων στο Αντίρριο.