ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Ερμού : Προσθήκη καθ’ ύψος στο δώμα πενταόροφου κτιρίου επι της οδού Ερμού και Ευαγγελιστρίας. Η μεταφορά και η ανέγερση ξεκίνησε μετά τις 00:00 το βράδυ λόγο της ιδιαιτερότητας της περιοχής, (εμπορικός πεζοδρόμος) και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Κατασκευή πλατφόρμας χειροδιαλογής : Η πλατφόρμα μελετήθηκε και κατασκευάστηκε από την εταιρεία μας για λογαριασμό πελάτη. Η κατασκευή περιλάμβανε τον μεταλλικό σκελετό τον ταινιόδρομο, και τα υδραυλικά-ηλεκτρολογικά δίκτυα.

Παπαστράτος : Η εταιρεία μας ανέλαβε την αποξήλωση εξωτερικών κλιμακοστασίων και ενός μεταλλικού κτιρίου και την μεταφορά τους προς αποθήκευση καθώς επίσης και την μετεγκατάσταση ενός μεταλλικού ΤΟΛ. Τα κλιμακοστάσια αποξηλώθηκαν μονοκόμματα και μεταφέρθηκαν σε χώρο εντός του εργοστασίου. Η λύση αυτή εξοικονόμησε χρόνο στον πελάτη μιας και ολοκληρώθηκε σε μία μέρα αντί για 5 ημέρες που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

Αττικό Μετρό : Κατά την διάρκεια της κατασκευής του μετρό Αθηνών η εταιρεία μας ανέλαβε την συντήρηση των κεφαλών των μετροποντίκων όπου πραγματοποίησε εργασίες εντός των τούνελ για την συνέχιση των εκσκαφών. Με την ολοκλήρωση των εργασιών πραγματοποίησε την αποσυναρμολόγηση τους για την μεταφορά τους σε άλλο σημείο. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ήταν υπεύθυνη για την αποσυναρμολόγηση τους και την απομάκρυνση από τα τούνελ.

Επισκευή γραναζιού : Αποκατάσταση γραναζιού και επιδιόρθωση φθαρμένων οδοντώσεων. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν επί τόπου στο έργο χωρίς να χρειαστεί να γίνει εξαγωγή και να μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιήθηκε ο απαιτούμενος χρόνος σταματήματος λειτουργίας του εργοστασίου. Έγινε καθαρισμός των ρηγμάτων, αφαίρεση των φθαρμένων οδοντώσεων και αποκατάσταση του υλικού με ειδικά ηλεκτρόδια από πιστοποιημένους συγκολλητές.