ΝΑΥΤΙΛΙΑ – BWTS

BWTS Technostyle SA
BWTS Technostyle SA
BWTS Technostyle SA
BWTS Technostyle SA
BWTS Technostyle SA
BWTS Technostyle SA
BWTS Technostyle SA
BWTS Technostyle SA BWTS Technostyle SA BWTS Technostyle SA BWTS Technostyle SA BWTS Technostyle SA BWTS Technostyle SA BWTS Technostyle SA

Η εταιρεία μας ξεκίνησε από τον χώρο της ναυτιλίας. Έχει εκτελέσει εργασίες επισκευών πλήθους πλοίων είτε σε ναυπηγεία η και επάνω στο πλοίο όταν δεν απαιτείται δεξαμενισμός.

Εκτός από το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει η εταιρεία μας, ο υλικοτεχνικός μας εξοπλισμός, μας δίνει την δυνατότητα κατασκευής του συνόλου των εξαρτημάτων που ενδέχεται να απαιτηθούν με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν απρόβλεπτες χρεώσεις και καθυστερήσεις από τρίτους παράγοντες. Εκτός από τις επισκευές έχει ναυπηγήσει και διάφορα σκάφη αναψυχής.