Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Μουσείο σύγχρονης τέχνης ίδρυμα Βασίλη και Ελιζας Γουλανδρή

Η εταιρεία μας υλοποίησε το σύνολο των μεταλλικών κατασκευών για την ανέγερση του μουσείου.

Η πρώτη φάση του έργου περιελάμβανε τις αντιστηρίξεις κατά την διάρκεια των εκσκαφών  για το νέο κτίριο όπου τοποθετήσαμε μεταλλικές κατασκευές για την ενίσχυση των τοιχωμάτων από την στάθμη των 25 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Η δεύτερη φάση του έργου περιελάμβανε όλες τις υπόλοιπες μεταλλικές κατασκευές που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση του έργου.