ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ – ΚΤΙΡΙΟ

Τοποθέτηση οροφής κλειστού γυμναστηρίου Λεοντίου σχολής. Προκατασκευή όλων των μεταλλικών στοιχείων, μεταφορά τους και ανέγερση στον χώρο του έργου.

Οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου έργου όπως η τοξωτή οροφή και τα κυκλικά στέγαστρα απαιτούσαν ιδιαίτερη ακρίβεια στην κατασκευή τους. Η επικάλυψη της οροφής έγινε από πολυκαρμπονικά φύλλα.

Ανεγέρσεις μεταλλικών κτιρίων, για κατοικίες γραφεία και αποθήκες.

Κατασκευή μεταλλικών φορέων για σύμμεικτα κτίρια όπου τοποθετούνται χαλυβδοελάσματα τύπου symdeck για την σκυροδέτηση των επιπέδων των ορόφων.
Οι επικαλύψεις οροφής και πλευρών μπορούν να γίνουν από Panel πολυουρεθάνης.