ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ

Ως υπεργολάβοι κατασκευάσαμε και τοποθετήσαμε την πεζογέφυρα στα διυλιστήρια Ασπροπύργου.

Ένα ιδιαίτερο τεχνικό έργο τόσο στην φάση της κατασκευής όσο και στην διαδικασία τοποθέτησης δεδομένου ότι έπρεπε να διακοπεί η κυκλοφορία στην εθνική οδό.