ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΟΥ

Ανέγερση ηλεκτροστατικού φίλτρου σακκόφιλτρου από χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα στις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα.

Η εταιρεία μας προκατασκεύασε στις εγκαταστάσεις της όλα τα κομμάτια τα μετέφερε στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα όπου έγινε η ανέγερση.