ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΣ

Κατασκευάσαμε και τοποθετήσαμε ταινιόδρομο στις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ στην Λάρυμνα.

Η τεχνογνωσία της εταιρείας μας και το έμπειρο προσωπικό μας δίνει την δυνατότητα για την κατασκευή ταινιόδρομων ανεξαρτήτως μήκους καθώς και των ικριωμάτων στήριξης αυτών