ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ

Η εταιρεία μας κατασκευάζει καπνοδόχους μεγάλων διαμέτρων μονού η διπλού τοιχώματος από χάλυβα η ανοξείδωτο χάλυβα.

Η τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει μας δίνει την δυνατότητα αντικατάστασης μεγάλων τμημάτων ούτως ώστε να περιορίσουμε τον χρόνο των εργασιών προς όφελος του πελάτη. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει και αντικατάσταση τμημάτων μόνο καπνοδόχων.