ΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Μεταλλικές κατασκευές για την προσθήκη στεγάστρων, εξωστών και αρχιτεκτονικών εφαρμογών σε υπάρχοντα η νέα κτίρια. Η εμπειρία μας στο χώρο των μεταλλικών κατασκευών εγγυάται το καλύτερο κατασκευαστικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Το τεχνικό μας τμήμα μπορεί να παράσχει συμβουλές και στην φάση του σχεδιασμού ούτως ώστε να υπάρχει εξοικονόμηση κόστους.